Welkom op Uknow Design!

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Uknow Design aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Uknow Design is statutair gevestigd aan de Parkietendonk 15 (5467 DS) te Veghel en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50856693. Uknow Design is per e-mail te bereiken via info@uknowdesign.nl en telefonisch via 06-53617679.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Uknow Design omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Uknow Design aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Uknow Design valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uknow Design behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
Uknow Design verzamelt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast worden uw persoonsgegevens ook verzameld vanwege marketingdoeleinden. U kunt uw gegevens invullen op het contactformulier op de website. De persoonsgegevens die dan worden verzameld betreffen uw naam en uw e-mailadres. Daarnaast kan uw e-mailadres ook gebruikt worden om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

De rechtsgrond die ten grondslag ligt aan het verwerken van uw persoonsgegevens betreft dat u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft namelijk zelf uw gegevens ingevuld op het contactformulier en hierna heeft u op ‘versturen’ geklikt. Hiermee geeft u toestemming voor het verwerken van de eerder genoemde persoonsgegevens door Uknow Design.

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van 24 maanden. Na deze termijn zal Uknow Design de verzamelde persoonsgegevens verwijderen.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief van Uknow Design door een mail te sturen naar info@uknowdesign.nl.

Cookies
Uknow Design maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Uknow Design bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Uknow Design om u een goede gebruikservaring te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Uknow Design. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de betreffende website. Uknow Design is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Uknow Design raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Uknow Design zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Uknow Design. Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Uknow Design op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Uknow Design heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Uknow Design beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Uknow Design met derden die uw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering en/of beperking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@uknowdesign.nl. Uknow Design zal dan zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar info@uknowdesign.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Uknow Design met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).